Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)

0

Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)   V Uradnem listu RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C), ki je začel veljati 15 dan po objavi. Zakon vpliva na odločanje o  PRAVICI DO SUBVENICJE NAJEMNINE. Do subvencije k plačilu tržne najemnine…

Preberi vse...

Štipendije za deficitarne poklice – obvestilo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).  Rok za oddajo vloge je do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo vloge bodo zavržene. Preberi več na  Stipendije za deficitarne poklice…

Preberi vse...

V letu 2018 bo otroški dodatek pripadal tudi upravičencem v 7. in 8. dohodkovnem razredu

  V letu 2018 bo otroški dodatek pripadal tudi upravičencem v 7. in 8. dohodkovnem razredu Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki…

Preberi vse...