VOŠČILO

Preberi vse...

SPROSTITEV VARČEVALNIH UKREPOV NA PODROČJU DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

S 1.1. 2019 se bodo sprostili varčevalni ukrepi na področju upravičenosti do državne štipendije, in sicer za dohodkovni razred od 576,89 EUR do 659,30 EUR na družinskega člana. Stranke pravico uveljavljate z novo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za državno štipendijo do konca decembra 2018.

Preberi vse...

VIŠINA DSP S 1. 1. 2019

Po 1.1.2019 vstopi v veljavo novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 EUR. Osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in imajo pravico priznano do 31. decembra 2018, ter želijo še nadalje (od 1. januarja 2019 dalje) prejemati denarno socialno pomoč oziroma varstveni…

Preberi vse...

SPROSTITEV VARČEVALNIH UKREPOV NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

Po 1.1.2019 bo: očetovsko in starševsko nadomestilo znašalo 100 odstotkov osnove (materinsko nadomestilo znaša 100 odstotkov osnove že danes), materinsko nadomestilo neomejeno, starševsko nadomestilo omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače po ZUTPG, dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine, ne glede na materialni položaj družine. Glede materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila: Vsi upravičenci,…

Preberi vse...