Štipendije

  Državne štipendije   Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.   Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo.   1.   …

Preberi vse...

Reorganizacija centrov za socialno delo – pričetek delovanja CSD Osrednja Slovenija -vzhod

Obveščamo vas, da je Vlada RS, v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –vzhod in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26.4.2018.   S 1.10.2018 se bodo tako dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej, CSD Domžale,…

Preberi vse...

Razpis štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)«. Rok za oddajo vloge je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge oddane pred/po roku za oddajo vloge bodo zavržene. Vlagatelj mora predložiti: - …

Preberi vse...

Koriščenje dopusta za očete otrok

Koriščenje dopusta za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018 Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka Oče izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela…

Preberi vse...

Obvestilo denarna pomoč in varstveni dodatek od 1. 6. 2018

UPRAVIČENCE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI IN VARSTVENEGA DODATKA OBVEŠČAMO, DA VIŠINA OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA ZA OBDOBJE OD 1.6.2018 DO 31.12.2018 ZA SAMSKO OSEBO ZNAŠA 385,05 EUR. UPRAVIČENCI, KI ZA TO OBDOBJE ŽE IMAJO IZDANO ODLOČBO O PRIZNANJU PRAVICE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI ALI VARSTVENEGA DODATKA, PA LAHKO NE GLEDE NA OBDOBJE VELJAVNOSTI TE ODLOČBE…

Preberi vse...

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

0

reorganizacija-centrov-za-socialno-delo_na-teren-blizje-k-ljudem

Preberi vse...

Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)

0

Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)   V Uradnem listu RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C), ki je začel veljati 15 dan po objavi. Zakon vpliva na odločanje o  PRAVICI DO SUBVENICJE NAJEMNINE. Do subvencije k plačilu tržne najemnine…

Preberi vse...

Štipendije za deficitarne poklice – obvestilo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).  Rok za oddajo vloge je do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo vloge bodo zavržene. Preberi več na  Stipendije za deficitarne poklice…

Preberi vse...

V letu 2018 bo otroški dodatek pripadal tudi upravičencem v 7. in 8. dohodkovnem razredu

  V letu 2018 bo otroški dodatek pripadal tudi upravičencem v 7. in 8. dohodkovnem razredu Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki…

Preberi vse...

Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

  Vabimo Vas na   Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo ki bo 7. junija,  od 16. do 18. ure, v sejni sobi ZPIZ/8.nadst., Kolodvorska ulica, 15 Ljubljana   Reorganizacijo bosta predstavili:   dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Tanja Amon, generalna direktorica Direktorata za socialne…

Preberi vse...
Stran 1 od 512 »