Štipendije za deficitarne poklice – obvestilo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).  Rok za oddajo vloge je do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo vloge bodo zavržene. Preberi več na  Stipendije za deficitarne poklice…

Preberi vse...

V letu 2018 bo otroški dodatek pripadal tudi upravičencem v 7. in 8. dohodkovnem razredu

  V letu 2018 bo otroški dodatek pripadal tudi upravičencem v 7. in 8. dohodkovnem razredu Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki…

Preberi vse...

Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

  Vabimo Vas na   Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo ki bo 7. junija,  od 16. do 18. ure, v sejni sobi ZPIZ/8.nadst., Kolodvorska ulica, 15 Ljubljana   Reorganizacijo bosta predstavili:   dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Tanja Amon, generalna direktorica Direktorata za socialne…

Preberi vse...

Izplačilo dodatka za veliko družino v letu 2017

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2016 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, CSD odloči o pravici do DVD po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2017 bo izplačilo dodatka za veliko družino 12. 4. 2017.

Preberi vse...

Obvestilo vlagateljem za varstveni dodatek

Vlagatelje za varstveni dodatek (VD) obveščamo, da je v primeru zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti ali registrirane istospolne skupnosti vlagatelj za VD lahko samo eden. Navedeno pomeni, da zakoncema oz. partnerjema ni potrebno oddajati vloge za VD posamično, ampak se bo upravičenost do VD določila na podlagi ene vloge. Drugi zakonec oz. partner se v vlogo vpiše pod točko 2. Zakonec, zunajzakonski…

Preberi vse...

Novosti na področju uveljavljanja pravice do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

S 1. 2. 2017 se na področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka s spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih kot premoženje pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ne upošteva stanovanje ali hiša, v kateri oseba dejansko prebiva, ima prijavljeno stalno prebivališče in katere vrednost hkrati ne presega ali dosega višine…

Preberi vse...

Novosti pri uveljavljanju subvencije kosila

S 1. 2. 2017 pripada subvencija kosila učencem, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo ter pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Tem učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Staršem učencev, ki so trenutno…

Preberi vse...

V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta

Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta. Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se bo neplačani del v korist plačanih dni dopusta. V letu 2016 se je namreč začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega in sicer se vsako leto 25…

Preberi vse...

Sprememba datuma izplačila DSP II za mesec december 2016

Ker bo 2. januar dela prost dan, vas obveščamo, da se datum izplačila DSP II za mesec december 2016 prestavi iz ponedeljka, 2.1.2017, na torek, 3.1.2017.

Preberi vse...

Razpis denarnih pomoči za socialno ogrožene študente

Fundacija Študentski tolar je razpisala 160 nepovratnih denarnih pomoči za študente v socialni stiski. Za denarno pomoč lahko zaprosijo vsi študenti ŠOU v Ljubljani. Posamezni prosilec lahko prejme nepovratno denarno pomoč v višini 350 EUR. Ti se lahko na razpis prijavijo do 9. decembra 2016. Več informacij na spletni strani www.studentski-tolar.si.

Preberi vse...
Stran 2 od 6123 »