CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD

0

Obveščamo vas, da od 1. 10. 2018, CSD Litija deluje pod imenom CSD OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, kamor se uvrščata tudi CSD Domžale in CSD Kamnik. Sedež enotnega centra bo odslej v Domažalah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domžale.

Uporabniki boste lahko pravice iz javnih sredstev in socialno varstvene storitve še naprej uveljavljali tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji na Enoti Litija.