Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2018

• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
13.1. (petek)

IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 4.1. (četrtek), 19.1. (petek)
Varstveni dodatek 31.1. (sreda)
Državne štipendije 10.1. (sreda)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
11.1. (četrtek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
15.1. (ponedeljek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 2.2. (petek), 21.2. (sreda)
Varstveni dodatek 28.2. (sreda)
Državne štipendije 9.2. (petek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
13.2. (torek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
14.2. (sreda)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.2. (četrtek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 2.3. (petek), 21.3. (sreda)
Varstveni dodatek 29.3. (četrtek)
Državne štipendije 9.3. (petek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
13.3. (torek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
14.3. (sreda)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.3. (četrtek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 4.4. (sreda), 20.4. (petek)
Varstveni dodatek 30.4. (ponedeljek)
Državne štipendije 10.4. (torek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
11.4. (sreda)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
12.4. (četrtek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
13.4. (petek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 3.5. (četrtek), 21.5. (ponedeljek)
Varstveni dodatek 31.5. (četrtek)
Državne štipendije 10.5. (četrtek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
11.5. (petek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
14.5. (ponedeljek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.5. (torek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 1.6. (petek), 21.6. (četrtek)
Varstveni dodatek 29.6. (petek)
Državne štipendije 8.6. (petek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
13.6. (sreda)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
14.6. (četrtek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.6. (petek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 2.7. (ponedeljek), 20.7. (petek)
Varstveni dodatek 31.7. (torek)
Državne štipendije 10.7. (torek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
11.7. (sreda)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
12.7. (četrtek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
13.7. (petek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 2.8. (četrtek), 21.8. (torek)
Varstveni dodatek 31.8. (petek)
Državne štipendije 10.8. (petek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
10.8. (petek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
13.8. (petek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
14.8. (torek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 4.9. (torek), 21.9. (petek)
Varstveni dodatek 28.9. (petek)
Državne štipendije 10.9. (penedeljek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
12.9. (sreda)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
13.9. (četrtek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
14.9. (petek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 3.10. (sreda), 19.10. (petek)
Varstveni dodatek 30.10. (torek)
Državne štipendije 10.10. (sreda)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
11.10. (četrtek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
12.10. (petek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.10. (ponedeljek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 2.11. (petek), 21.11. (sreda)
Varstveni dodatek 30.11. (petek)
Državne štipendije 9.11. (petek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
13.11. (torek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
14.11. (sreda)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.11. (četrtek)
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 4.12. (torek), 20.12. (četrtek)
Varstveni dodatek 28.12. (petek)
Državne štipendije 10.12. (ponedeljek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
12.12. (sreda)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
13.12. (četrtek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
14.12. (petek)

* Opomba za denarne socialne pomoči:
Kjer sta navedena 2 datuma pomeni, da bo izplačano na enega izmed navedenih datumov.
(primer izplačila: 20.1.2017 in 3.2.2017 se izplačuje za mesec januar; 21.2.2017 in 3.3.2017 se izplačuje za mesec februar itd.)