NOVOSTI S 1. DECEMBROM 2018

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H), ki bo začel veljati in se tudi uporabljati 1. decembra 2018. Zakon prinaša novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, saj uvaja mesečno preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna…

Preberi vse...

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD

0

Obveščamo vas, da od 1. 10. 2018, CSD Litija deluje pod imenom CSD OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, kamor se uvrščata tudi CSD Domžale in CSD Kamnik. Sedež enotnega centra bo odslej v Domažalah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Uporabniki boste lahko pravice iz javnih sredstev in socialno varstvene storitve še naprej uveljavljali tako…

Preberi vse...

S 1. oktobrom 2018 nova organizacijska struktura CSD jev

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake…

Preberi vse...

Štipendije

  Državne štipendije   Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.   Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo.   1.   …

Preberi vse...

Reorganizacija centrov za socialno delo – pričetek delovanja CSD Osrednja Slovenija -vzhod

Obveščamo vas, da je Vlada RS, v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –vzhod in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26.4.2018.   S 1.10.2018 se bodo tako dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej, CSD Domžale,…

Preberi vse...

Razpis štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)«. Rok za oddajo vloge je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge oddane pred/po roku za oddajo vloge bodo zavržene. Vlagatelj mora predložiti: - …

Preberi vse...

Koriščenje dopusta za očete otrok

Koriščenje dopusta za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018 Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka Oče izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela…

Preberi vse...

Obvestilo denarna pomoč in varstveni dodatek od 1. 6. 2018

UPRAVIČENCE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI IN VARSTVENEGA DODATKA OBVEŠČAMO, DA VIŠINA OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA ZA OBDOBJE OD 1.6.2018 DO 31.12.2018 ZA SAMSKO OSEBO ZNAŠA 385,05 EUR. UPRAVIČENCI, KI ZA TO OBDOBJE ŽE IMAJO IZDANO ODLOČBO O PRIZNANJU PRAVICE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI ALI VARSTVENEGA DODATKA, PA LAHKO NE GLEDE NA OBDOBJE VELJAVNOSTI TE ODLOČBE…

Preberi vse...

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

0

reorganizacija-centrov-za-socialno-delo_na-teren-blizje-k-ljudem

Preberi vse...

Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)

0

Sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)   V Uradnem listu RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C), ki je začel veljati 15 dan po objavi. Zakon vpliva na odločanje o  PRAVICI DO SUBVENICJE NAJEMNINE. Do subvencije k plačilu tržne najemnine…

Preberi vse...
Stran 1 od 612 »