VOŠČILO

Preberi vse...

SPROSTITEV VARČEVALNIH UKREPOV NA PODROČJU DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

S 1.1. 2019 se bodo sprostili varčevalni ukrepi na področju upravičenosti do državne štipendije, in sicer za dohodkovni razred od 576,89 EUR do 659,30 EUR na družinskega člana. Stranke pravico uveljavljate z novo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za državno štipendijo do konca decembra 2018.

Preberi vse...

VIŠINA DSP S 1. 1. 2019

Po 1.1.2019 vstopi v veljavo novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 EUR. Osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in imajo pravico priznano do 31. decembra 2018, ter želijo še nadalje (od 1. januarja 2019 dalje) prejemati denarno socialno pomoč oziroma varstveni…

Preberi vse...

SPROSTITEV VARČEVALNIH UKREPOV NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

Po 1.1.2019 bo: očetovsko in starševsko nadomestilo znašalo 100 odstotkov osnove (materinsko nadomestilo znaša 100 odstotkov osnove že danes), materinsko nadomestilo neomejeno, starševsko nadomestilo omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače po ZUTPG, dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine, ne glede na materialni položaj družine. Glede materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila: Vsi upravičenci,…

Preberi vse...

NOVOSTI S 1. DECEMBROM 2018

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H), ki bo začel veljati in se tudi uporabljati 1. decembra 2018. Zakon prinaša novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, saj uvaja mesečno preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna…

Preberi vse...

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD

0

Obveščamo vas, da od 1. 10. 2018, CSD Litija deluje pod imenom CSD OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, kamor se uvrščata tudi CSD Domžale in CSD Kamnik. Sedež enotnega centra bo odslej v Domažalah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Uporabniki boste lahko pravice iz javnih sredstev in socialno varstvene storitve še naprej uveljavljali tako…

Preberi vse...

S 1. oktobrom 2018 nova organizacijska struktura CSD jev

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake…

Preberi vse...

Štipendije

  Državne štipendije   Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.   Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo.   1.   …

Preberi vse...

Reorganizacija centrov za socialno delo – pričetek delovanja CSD Osrednja Slovenija -vzhod

Obveščamo vas, da je Vlada RS, v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –vzhod in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26.4.2018.   S 1.10.2018 se bodo tako dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej, CSD Domžale,…

Preberi vse...

Razpis štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)«. Rok za oddajo vloge je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge oddane pred/po roku za oddajo vloge bodo zavržene. Vlagatelj mora predložiti: - …

Preberi vse...
Stran 1 od 612 »