Zaposleni v Centru za socialno delo Litija

Seznam zaposlenih vam omogoča, da najdete pravo osebo oz. kontaktne podatke, na katere se je potrebno obrniti za posamezno področje.

DIREKTORICA

KOLŠEK DANICA, univ. dipl. soc. del.
Organiziranje in vodenje poslovanja ter strokovnega dela v CSD
Tel: 01 8900 389
danica.kolsek@gov.si

GLAVNA PISARNA

LOKAR SIMONA, dipl. org. dela
Sprejemanje telefonskih klicev, izvajanje pisarniškega poslovanja
Tel: 01 8900 380
gpcsd.litij@gov.si

RAČUNOVODSTVO

ZAVRL NIKA, dipl. ekon.
Računovodstvo in knjigovodstvo
Tel: 01 8900 388
nika.zavrl@gov.si

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – ENOTNA VSTOPNA TOČKA

Otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencije vrtca, malice, kosila, najemnine; kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Informacije na EVT
Informator
Tel: 01 8900 390

 

ŠKARJA NATAŠA, univ. dipl. soc. del.

Tel: 01 8900 386
natasa.skarja@gov.si

FEKONJA VIDIC EVA, univ. dipl. soc. del. - začasno odsotna

Tel: 01 8900 383
eva.fekonja@gov.si

SONJA SMERGUT, mag.  soc. del

Tel: 01 8900 383
sonja.smergut@gov.si

JERIČ MARIJA, univ. dipl. ekon.

Tel: 01 8900 393
marija.jeric@gov.si

LARA GODEC, mag. soc. del.

Tel: 01 8900 394
pripravnikcsd.litija@gov.si

 

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

ANŽUR NARSI, dipl. soc. del.
Starševski dopust in nadomestilo, krajši delovni čas, plačilo prispevkov za socialno varnost, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek.
Tel: 01 8900 381
narsi.anzur@gov.si

VARSTVO OTROK, MLADOSTNIKOV, ODRASLIH IN DRUŽINE

mag. MAJ METODA, univ. dipl. psih., spec. psih. svet.
Osebna pomoč: psihološko svetovanje
Psihodiagnostika: razveze, ogroženi otroci, rejništvo, posvojitve
Tel: 01 8900 385
metoda.maj@gov.si

Uradne ure: sreda 13.00 – 17.00, petek 8.00 – 12.00

MAJA KULOVEC, univ.dipl.soc.del.
Osebna pomoč, pomoč družini za dom, prva socialna pomoč
Razveze, stiki, zaščita ogroženih otrok, rejništvo, posvojitve

Tel: 01 8900 387
maja.kulovec@gov.si
TORI ANTON, soc. del.
Nasilje v družini, prva socialna pomoč, osebna pomoč;
Obravnava otrok in mladoletnikov; Priznanje očetovstva; Preživnine

Tel: 01 8900 384
tone.tori@gov.si
VRHOVEC NATAŠA, univ. dipl. soc. del.
Prva socialna pomoč, osebna pomoč; Varstvo odraslih in invalidnih oseb;
Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev; Družinski pomočnik

Tel: 01 8900 392
natasa.vrhovec@gov.si
MAROLT LUCIJA, univ. dipl. prav.
Skrbništvo mladoletnih in odraslih; Odobritve pravnih poslov; Ukrepi za zaščito otrok

Tel: 01 8900 382
lucija.marolt@gov.si

mag. DRAGANA GLIŠOVIĆ MEGLIČ, univ. dipl. soc.. del.
Ukrepi za zaščito otrok

Tel: 01 8900 395
dragana.meglič@gov.si

 

SEZNAM URADNIH OSEB  POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH IN VODENJE DEJANJ PRED ODLOČBO

Pristojna za odločanje o upravnih zadevah z vseh upravnih področij je Danica KOLŠEK, univ.dipl.soc.del., višja svetovalka, direktorica

Pooblastilo za vodenje dejanj v postopku pred odločbo imajo:

IME IN PRIIMEK UPRAVNA ZADEVA
 
Eva Fekonja Vidic- začasno odsotna
univ.dipl.soc.del.
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
Narsi Anžur
dipl.soc.del.
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
Marija Jerič
univ.dipl.ekon.
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
Nataša Škarja
univ.dipl.soc.del.
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
 
Nataša Vrhovec
univ.dipl.soc.del., samostojna svetovalka
Status invalida
Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
Družinski pomočnik
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, odločanje o upravnem postopku
Maja Kulovec
univ. dipl. soc. del.
Rejništvo, posvojitve, sprememba priimka ml. osebi
Lucija Marolt
univ. dipl. prav., samostojna svetovalka
Skrbništvo, skrbništvo za poseben primer, odobritve pravnih poslov
Ukrepi za vzgojo in varstvo otrokUveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anton Tori
soc.del., mentor
Ukrepi po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerah (otroci in mladostniki)Priznanje očetovstva, preživnineNasilje v družini
mag. Dragana Glišović Meglič
univ.dipl.soc.del.
Obravnava otrok in mladoletnikov